2016-Cilt 30
CORINE Sistemine Göre Tekirdağ İlinin AKAÖ (Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü) Özelliklerinin Analizi
Hüseyin SARI*, Emre ÖZŞAHİN

Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Olcay GÜLER, Recep AYDIN, Mete YANAR*, Abdulkerim DİLER, Rıdvan KOÇYİĞİT, Mehmet AVCI

Erzurum İlinde En Uygun İçme Suyu Tercihinin Belirlenmesi
A. Semih UZUNDUMLU*, Özden FAKIOĞLU, Mine KÖKTÜRK, Tuncay TEMEL

Erzurum İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu Ve Potansiyeli
Sinan KOPUZLU*, Şaban ÇELEBİ, Mehmet Akif YÖRÜK

Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi
Gürkan CEBECİ*, Ahmet GÖKKUŞ, Fırat ALATÜRK

Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Ve Yem Bezelyesinin (Pisum arvense L.) Gelişimine Etkileri
Sema Deniz ÖZEL*, Ahmet GÖKKUŞ, Fırat ALATÜRK

Günümüz Türkiye’sinde Bitkisel Yağ Açığını Kapatmada Ayçiçeğinin Önemi
Volkan GÜL*, Erdoğan ÖZTÜRK, Taşkın POLAT

Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA Bölgesi Örneği
Nur ERTEK, Nuray DEMİR*, Adem AKSOY

Siyah-Alaca Tosun Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Şeker Pancarı Posası İlavesinin Ekonomik Analizi
Okan DEMİR*, Sadrettin YÜKSEL

2015-Cilt 29
Erzurum İli Büyükbaş Hayvancılığının Durumu Ve Gelişmesine Yönelik Öneriler
Rıdvan KOÇYİĞİT, Recep AYDIN, Abdulkerim DİLER

Lüfer Balığı Pomatomus saltatrix (Linnaeus. 1766)’nın Güney Marmara Populasyonuna Ait Örneklerin Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri
Habib BAL, Telat YANIK, Dilek TÜRKER

Mersin İli Tarımsal Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli
Bünyamin DEMİR, Zeynel Abidin KUŞ, Hasan Ali İRİK, Necati ÇETİN

Trabzon İli Beşikdüzü İlçesinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
A. Semih UZUNDUMLU, Esra DİNÇEL

Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Meyve Posaları ile Silolanmasının Silaj Kalite Özellikleri, Enerji Değerleri ve Organik Madde Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi
İsmail ÜLGER, Mahmut KALİBER, Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, Yusuf KONCA

2015-Cilt 28
Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Bazı Davranış ve Temizlik Özellikleri Üzerine Etkileri
Rıdvan KOÇYİĞİT, Naci TÜZEMEN

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu
Bünyamin DEMİR

Kanatlı Beslemesinde Antibiyotiklere Alternatif Olarak Kullanılan Bitki Ekstraktlarının Performans Değerleri Ve Diğer Bazı Parametreler Açısından Değerlendirilmesi
Muhammed Kuddusi ERHAN

Kırsal Kadınların Hayvan Islahında Tarımsal Yenilikleri Benimsemesini Etkileyen Faktörler: TRA1 Bölgesi Örneği
Tecer ATSAN

Kitosan Eklenmiş Hamsi Marinatlarının Soğuk Depolanmasında Meydana Gelen Fiziksel Ve Duyusal Değişimler
Ali Eslem KADAK, Mehmet ÇELİK

Kuraklığın Doğal Mera Alanları Üzerine Muhtemel Etkileri
Adnan BİLGİLİ, Mahmut DAŞCI

Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi
Emine AŞKAN, Vedat DAĞDEMİR

2014-Cilt 27
Alternatif Yakıt Kaynağı Olarak Biyoetanol
Gülşah Bengisu

Eskişehir İli Tarım İşletmelerinde Traktör Kullanımına İlişkin Masraf Unsurlarının Tespiti
Neşe ALTINTAŞ, Ahmet ÖZÇELİK

Isırgan otunun (Urtica dioica) metanolik özütünün japon balıklarının (Carassius auratus) doğal olmayan bağışıklık yanıtı üzerine etkileri
Soner Bilen, Esra Soydaş, Aslı Müge Bilen

Kırsal Alanda Tarımsal Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması: Narman İlçesi Örneği
Şerafettin KELEŞ, Murat DİLMAÇ, Arzu TURAL DİKMEN

Kültüre Alınmış Olan Yerli Alabalık ile (Salmo trutta fario) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Münferit ve Birlikte Yetiştirilmelerinin Fayda ve Zararları Üzerine Bir Araştırma
Orhan Çakıcı, Sıdki ARAS

Yarasa Gübresinin Tarımda Kullanılma Olanakları
Kevser KARAGÖZ

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Ekrem MUTLU, A. Yalçın TEPE

2014-Cilt 26
Çanakkale Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Lif Kalitesi Üzerine Etkisi
Bahri İzci

Erzurum’un Hınıs İlçesi Çevresindeki Küçük Ölçekli İşletme Tank Sütlerinden Alınan Çiğ Süt Örneklerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Abdulkerim DİLER, Alper BARAN

GAP Bölgesinin Organik Tarım Potansiyeli ve Uygulanabilirliği
Gülşah Bengisu

Gecekondu Bahçelerinde Kullanılan Bitkisel Materyal ve Tercihleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Kenti Dağ (Gaziler) Mahallesi Örneği
Serkan ÖZER, Neslihan KULÖZÜ, Metin DEMİR

Karadeniz Ülkelerinin Rekabet Gücü Analizi: Su Ürünleri Sektörü Örneği
Ahmet AYDIN,, Guchgeldi BYASHIMOV, Metehan YAYKAŞLI

Organik Koyun YetiĢtiriciliği
Ümit YAVUZER

Toprak Kalite İndeks Parametrelerinin Tarım ve Mera Alanlarında Farklı Topoğrafik Pozisyonlara Bağlı olarak Değişimi
Banu KADIOĞLU, M.Yıldırım CANBOLAT

2013-Cilt 25
Çanakkale Atikhisar Barajı’ndan Yakalanan Turna Balığı (Esox lucius L, 1758) Dokularında Bazı Metallerin Belirlenmesi
Kahraman SELVİ, Hasan KAYA

Çanakkale Boğazı’nda Entegre Multitrofik Akvakültür Sistemlerde Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Ön Çalışma
Harun YILDIZ, SefaACARLI, Selçuk BERBER, Pervin VURAL, Fettah GÜNDÜZ

Çeltik Üretiminde İlaçlama Başarısızlığını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği
Göksel TOZLU, A. Semih UZUNDUMLU, Okan GEDİKLİ

Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri
Ekrem MUTLU, Telat YANIK, Tuğba DEMİR

İnsan ve Hayvan Beslenmesinde Yeni Bir Bitki: Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
Mustafa TAN, Zübeyde YÖNDEM

Kırmızı Mercimeklerde Kurağa ve Soğuğa Tolerans ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma
B. Tuba BİÇER, Abdurrahim YILMAZ

Kitinazların Biyolojik Mücadeledeki Etkisi
İsmail BEZİRGANOĞLU, Pınar UYSAL

Tüketicilerin Açık Süt Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği
A. Semih UZUNDUMLU, Avni BİRİNCİ

2013-Cilt 24
Buzağı Yetiştiriciliğinde Buzağı Barınaklarının Önemi
Selçuk ÖZYÜREK, Rıdvan KOÇYİĞİT, Naci TÜZEMEN

Ceviz Ağacı Talaşı (Juglans Regia L.)’nın Krom (VI) Adsorpsiyonu Üzerine Etkileri
Elif ÜNAL ÇAKIR, Vahdettin TOSUNOĞLU, Yalçın Kemal BAYHAN

Ekolojik Yumurta ile Endüstriyel Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Tokat İl Merkez Örneği
Rüveyda KIZILOĞLU, Halil KIZILASLAN, Gamze DÖLEK

Erzincan İli Büyükbaş Hayvan Varlığı, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Esra GÜRSOY, Muhlis MACİT

Karagöl (Hafik-Sivas) ‘ün Su Kalitesinin İncelenmesi
Ekrem MUTLU, Telat YANIK, Tuğba DEMİR

Mersin İli Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Makina Ekipman Desteklerinin Yıllara Göre Değişimi
Bünyamin DEMİR

Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu
Bünyamin DEMİR

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Bakır Sülfat İlavesinin Karaciğer, But ve Göğüs Dokularının Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi
Adem KAYA, Hatice KAYA , Şaban ÇELEBİ, Muhlis MACİT, Necati UTLU

2012-Cilt 23
AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması
Ahmet Semih UZUNDUMLU

AB ve Türkiye’de Hayvancılık Politikalarındaki Son Gelişmelerin Uyum Süreci Açısından Karşılaştırılması
Nuray DEMİR

Erzurum İli Tarım İşletmelerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Araştırılması Üzerine Bir Araştırma
Okan DEMİR, Zinnur GÖZÜBÜYÜK

Farklı Akvaryum Yemlerinin Kırmızı Kıskaçlı Yengeçlerde (Perisesarma bidens) Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkileri
Gürel TÜRKMEN Onur KARADAL

Gümüşhane İli ve Çevresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Sosyal, Ekonomik ve Teknik Analizi
Nuray DEMİR, Canan SANCAR

Kırsal Yerleşimlerde Göç İsteğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Bahar KOCAMAN, Recep YANIK

Kültürteknik Faaliyetlerinin Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Gelişimi Üzerine Etkisi ve Erzurum Örneği
Bahar KOCAMAN, A.Vahap YAĞANOĞLU, Recep YANIK

Taze ve Depolanmış Kastamonu Yaş Tarhanasının Mikrobiyolojik Kalitesi
Nilgün ÖZDEMİR, Latife Betül ALKAN ve Ahmet Hilmi ÇON

Türkiye’de Fındık Üretim Alanlarının Artmasında Desteklemelerin Etkisi
Selma KAYALAK, Ahmet ÖZÇELİK

2012-Cilt 22
Kurşuna Maruz Bırakılan Tilapia (Oreochromis mossambicus)’nın Eritrosit Morfolojisinde Görülen Değişimler
Hasan KAYA, Mehmet AKBULUT

Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Orman, Mera ve Çayır Bitki Örtüsü Altında Gelişen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Turgay DİNDAROĞLU, Mustafa Yıldırım CANBOLAT

Tarım Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
Ahmet Semih UZUNDUMLU

Tetra (Cotinus coggygria) ve Defne (Laurus nobilis) Bitkilerinin Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) Büyümeyi Teşvik Edici Etkileri
Soner BİLEN, Aslı Müge BİLEN

Tortum-Uzundere Yöresinde Bulunan Alabalık İşletmelerinde Maliyet ve Karlılık Analizi
Okan DEMİR, Semiha KIZILOĞLU

2011-Cilt 21
Ambalajlı Su Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği
Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Çağatay YILDIRIM

Çiftçi Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Bülent MİRAN

Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması
Hediye KUMBASAROĞLU, Vedat DAĞDEMİR

Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri
Süleyman TEMEL, Uğur ŞİMŞEK

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde En Uygun Et Tipinin Belirlenmesi
A. Semih UZUNDUMLU, H. Bayram IŞIK, M. Hilmi KIRLI

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi
A. Semih UZUNDUMLU, H. Bayram IŞIK, M. Hilmi KIRLI

Karadeniz’den Yakalanan Mezgit (Merlangius merlangus) ve İstavrit (Trachurus mediterraneus) Balıklarının Mineral Madde İçeriklerinin Karşılaştırılması
Tayfun KARATAŞ, Esat Mahmut KOCAMAN

2011-Cilt 20
Erzurum İli Aşkale ve Ilıca İlçelerinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinde Etlik Piliç (Broiler) Üretim Dalının Maliyet ve Pazarlama Durumu
Aslı YENİ, Vedat DAĞDEMİR

GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Tarım İçin Ekim Nöbeti Sistemleri
Gülşah Bengisu

Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki
A. Necdet SİRKECİOĞLU, Abdulkadir BAYIR, H. İbrahim HALİLOĞLU, N. Mevlüt ARAS

Levamizolün Bazı Balık Türlerinde Hastalıklara Karşı Direnç ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri
Mehtap BAYIR, Telat YANIK

Morkaraman ve İvesi Yapağılarının Bazı Morfolojik Özellikleri
Elmas TOPAL Hakkı EMSEN

Siyah Neon Tetra (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) Larvalarının Allometrik Gelişimi
Pınar Çelik, İhsan Çelik, Şükran Cirik

2010-Cilt 19
Erzurum Tarım Đl ve Đlçe Müdürlüklerinde Çalısan Yayım Elemanlarının Sosyal ve Mesleki Niteliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma
Tuğba Erem Kaya, Ayse Sezgin, Tecer Atsan

Robotlu Sağım Sistemleri
Bünyamin Demir Đsmail Öztürk

Samsun’da Yaygın Olarak Kullanılan Pestisitlerin Sağlığa ve Çevreye Etkileri
Behice Yavuz Erdoğan

Van İli Gevas İlçesinde Yem Bitkileri Üreten İsletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları
Kasım Sahin, Bilal Keskin

Yerlesim Sıklığının Kafeste Yetistirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Ali Karabayır, Onur Uzun, Güner Çakır

2010-Cilt 18
Bazı Ahududu Çeşitlerinin (Rubus ideaus L.) Oltu (Erzurum) Ekolojisine Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma
Mücahit Pehluvan, Muharrem Güleryüz

Dünyada ve Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Dıs Ticaretindeki Gelismeler
Tuğba EREM KAYA, Ayse SEZGİN, Murat KÜLEKÇİ, Hediye KUMBASAROĞLU

Farklı Kafes Tiplerinin Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkileri
Ali Karabayır, Kerim Kılınç, Hasan Helvacıkara

Kırsalda Beslenme Kültürü (Erzurum İli Örneği)
Banu KADIOĞLU, Sibel KADIOĞLU, Canan KAYA, Yasemin TURAN

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri
Mahmut DASCI, Binali ÇOMAKLI, Tuncay ÖNER

2009-Cilt 17
Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri
Melih OKCU, Elif TOZLU, A.Metin KUMLAY, Mücahit PEHLUVAN

Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Akış Güvenliğinin Değerlendirilmesi
Aynur FAYRAP, Aydın BALI

Mersin Erdemli İlçesindeki Sera İşletmelerinde Kullanılan Pülverizatörlerin Durumu ve Sorunları
Bünyamin DEMİR, İsmail ÖZTÜRK

Pamukta (G. hirsutum L.) Farklı Tuz Konsantrasyonlarının In Vitro Koşullarda Fotosentetik Pigmentler Üzerine Etkisi
Bahri İzci

Ülkemiz Kültür Balıkçılığının Seyri, Balık Tüketimine Etkileri ve Bölgesel Farklılıklar
Adem Yavuz SÖNMEZ, Olcay HİSAR, Telat YANIK

2009 Cilt 16
Kuzeydoğu Anadolu’da Baklagil Yem Bitkileri Tarımı ve Sorunları
Abdurrahman KARA,Sibel KADIOĞLU, Şerafettin ÇAKAL, Celalettin AYGÜN, Hayati ŞEKER, Necla TAŞ

Kuzeydoğu Anadolu’da Çayır ve Mera Kullanımı İle İlgili Alıskanlıklar ve Problemler
Abdurrahman KARA, Serafettin ÇAKAL, Ayten TAVLAS, Ayse YAZICI, Celalettin AYGÜN, Arife AVAĞ

Su Sıcaklığının Balık Yetiştiriciliğine Etkisi
Suat Dikel

Toprak İsleme Sistemlerinin Önemli Bazı Toprak Kalite Kriterlerine Olan Etkileri
Sefa ALTIKAT, Ahmet ÇELĐK

Türkiye’nin Değisik Yörelerinden Toplanan Yonca Ekotiplerinin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma
Meryem YEŞİL, Süleyman SENGÜL

2008-Cilt 15
Besinsel Katki Maddesi Olarak Kiillamlan Mannanoligosakkaritin Çipura Bahgimn (Sparas aarata) Büyüme, Yem Degerlendirme ve Yasama Gücü Üzerine Etkisi
Nejdet GÜLTEPE, Belgin HOŞSU

Erzurum Ekolojik Kosullarinda Bazi Patates (Solanum tuberosum L.) Çesitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Taskin POLAT, Erdogan ÖzrÜRK, Zühal KAVURMACI, Kemalettin KARA

Sigir Besiciligi Isletmelerinin Basarisizliginda Etkili Faktörlerin Analizi: Erzurum Ili Örnegi
Yavuz TOPCU, A. Semih UZUNDUMLU, Semiha KIZILOGLU

Tarimsal Kalkioma Kooperatifi Ortagi Olan ve Olmayan Süt Sigircihgi Isletmelerinin Mevcut Durum Analizi
Emine iKiKAT TÜMER, Hediye KUMBASAROGLU

Türkiye'de Sebze Üretim ve Tüketimindeki Degisme, Gereksinim ve Projeksiyon
Ismail GÜVENÇ, Haluk Çaglar KAYMAK

Uzundere Vadisi Tarimsal Faaliyetlerinin Peyzaj Çesitliligine Etkileri
Faris KARAHAN, Tuba ORHAN

2008-Cilt 14
ÇANAKKALE BOGAZI'NDAKI AEROB ve MIKROAEROFILiK BAKTERiYEL FLORANiN ARASTIRILMASI
Nejdet GÜLTEPE, Seyit AYDIN

ÇAYIR MERA YEM BITKiLERiNDE REKABET VE SÜKSESYON
H. ibrahim Erkovan, M. Kerim Güllap, İsmail Gül

ÇiMLENME SONRASi SU STRESi SÜRESiNiN PALANDÖKEN-97 ve KIRiK BUGDAY çEsiTLERINDE KÖK ve GÖVDE GELisiMINE ETKiLERI
Bülent TURGUT, Köksal KARADAS

GEVENLERIN (Astragalus sp.) FARKLI KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMI
Banu KADIOGLU, Sibel KADIOGLU, Yasemin TURAN

TÜRKiYE SU ÜRÜNLERI ÜRETIMININ EKONMiK VE YAPiSAL ANALiZI
Okan DEMiR, Adem Yavuz SÖNMEZ

2007-Cilt 13
BİTKİ ISLAHINDA YAPAY MELEZLEMENİN TEKNİK ESASLARI
Atilla DURSUN, Rafet ASLANTAŞ

İKİ ORTALAMANIN KARŞILAŞTIRILMASINDA ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİ VE BAZI İSTATİSTİK PROGRAMLARIN KULLANIMI
Mehmet TOPAL

ORGANİK TARIM, ORGANİK BALIKÇILIK VE ÜLKEMİZİN YAPILSAL ANALİZİ
Adem Yavuz SÖNMEZ, Olcay HİSAR, Gökhan ARSLAN

PATATES (Solanum tuberosum L.)'İN ÇELİKLE ÜRETİMİ ve UYGULAMA TEKNİĞİ
Erdo¤an ÖZTÜRK, Taşkın POLAT, Zühal KAVURMACI

TARIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI
Mehmet Faruk ÇATAL

2007-Cilt 12
AYGIR GÖLÜ’NDEKİ (DUMLU-ERZURUM) YERLİ ALABALIKLARIN (Salmo Trutta L.) BAZI POPULASYON PARAMETRELER‹ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA
Bedri Cemal DEMİR, Mehmet Sıtkı ARAS, Olcay HİSAR

BALIKLARDA BESLENME İLE KAN PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Nejdet GÜLTEPE

FARKLI EKİM ZAMANLARININ TURP (Raphanus sativus L.) 'TA BAZI GELİŞME ÖZELLİKLERİ ve VERİME ETKİSİ
Haluk Çağlar KAYMAK, İsmail GÜVENÇ

RAKIMIN MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMİ VE ETKİLERİ
Rafet ASLANTAŞ, Halil KARAKURT

ŞAH GÖLÜ (AŞKALE) SULARININ FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BURADA YAŞAYAN ALABALIKLARIN (Salmo trutta L.) BİYO-EKOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Halil Baltacı, M.Sıtkı Aras, Adem Yavuz Sönmez

YUMURTACI TAVUK YEMLERİNE İLAVE EDİLEN KEKİK OTUNUN (Thymus Vulgaris) YUMURTA SARISI VE KAN SERUMUNDA TRİGLİSERİD VE KOLESTEROL ORANI İLE DIŞKIDA E.COLİ YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ
Ş. Canan BÖLÜKBAŞI, M.Kuddusi ERHAN, Ayşegül ÇARBAŞ