Dergi Kuralları

Genel Yazım Esasları

1) Metin sayfanın tek yüzüne 1,5 satır aralığı ile sol kenardan 4 cm (40 mm), sağ, alt ve üst  kenarlardan 3 cm (30 mm) boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakteri seçilerek kullanılarak A4 (210 mm x 290 mm) kağıdına yazılmalıdır. Araştırma makalelerinde, metin kaynaklar, şekiller ve tablolar dahil 12 sayfayı, derlemelerde ise 12 sayfayı geçmemelidir.

2) Başlık olabildiğince kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Büyük harf ile koyu (bold) ve 12 punto ile yazılmalıdır. İngilizce başlık 12 punto, koyu (bold) ve ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalı ve Abstract'ın hemen üzerinde yer almalıdır.

3) Yazar isimleri 12 punto, koyu (bold) ve yalnızca soyadlar büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adresleri ilk sayfanın altına bir çizgi çekilerek ve asteriks (*) işareti ile simgelendirilerek 10 punto ile yazılmalıdır.

4) Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. 2'den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır.

5) Özet ve Abstract, her biri  200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile Türkçe ve İngilizce olarak 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Özet ve Abstract'ın hemen altına en çok 4'er adet Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler/ Key Words eklenmelidir.

6) Metin genel olarak GİRİŞ, MATERYAL ve METOT, ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA ve KAYNAKLAR şeklinde olmalıdır.

          Ana Bölüm başlıkları: Büyük harf koyu

          Birinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu

          İkinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu olmalıdır

i) GİRİŞ. Literatür özeti ve çalışmanın amacı ve önemi bu kısımda verilmelidir ve 12 ile yazılmalıdır.

ii) MATERYAL ve METOT. Araştırma materyali ve yöntemi ayrıntılı olarak bu kısımda belirtilmeli ve 12 punto ile yazılmalıdır.

iii) ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA. Araştırma sonuçları ve (varsa) öneriler bu kısımda verilmeli ve 12 punto ile yazılmalıdır.

iv) KAYNAKLAR. 10 punto ile yazılmalı ve alfabetik sıraya göre sıralandırılmalıdır.

7) Resim, şekil ve grafikler "Şekil", tablolar ise "Çizelge"  adı altında verilmelidir. Şekil başlığı şeklin altında, Çizelge başlığı ise Çizelgenin üstünde yer almalıdır. Başlıkların ilk harfi büyük, diğer sözcükler ise küçük harf ile başlamalı ve satır sonuna nokta konmalıdır. Çizelge ile ilgili açıklamalar asteriks (*) ile simgelendirilerek çizelgenin altında verilmelidir. Çizelge ve şekil bilgileri 10 punto (Başlık  ve Çizelge içi bilgiler dahil), açıklamalar 10 punto ile yazılmalıdır. Çizelgelerde yatay çizgi olabildiğince az olmalıdır.

8)  Kaynak gösterimi:

 a)      Kaynak dergi ise

         Canbaş, A. ve Deryaoğlu, A. 1993. Şalgam suyunun üretim tekniği ve bileşimi

                          üzerinde bir araştırma. Doğa, 17 (1), 119-129.

b)      Kaynak kitap ise

         Robinson, R.K.ve Tamime, A.Y. 1985. Yoghurt: Science and Technology.

                          Pergamon Press Inc., London, 300 s.

c)      Kaynak kitaptan bir bölüm ise

         Walstra, P., van Vliet, T. ve Bremer, C.G.B. 1990. On the fractal nature of

                          particle gels.  "Alınmıştır: Food Polymers, Gels and Colloids.

                          (ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich,

                           UK, 369-382"

d)      Yazarı ve/ veya tarihi bilinmeyen bir kaynak ise

          Anonim. 1985. T.S.E. Peynir Standardı, TS 591, Ankara

          Anonim, tarihsiz. Microbiology Handbook, Chr.Hansen Laboratory

e)      Kaynak kongre/ sempozyum/konferans kitabı ise

           Özer, B.H. ve Akın, M.S. 1999. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde süt

                           Endüstrisinin mevcut durumu. I.GAP Tarım Kongresi, 26-28

                           Mayıs, Şanlıurfa, s. 87-96.

9)  Makale yazımında "Uluslararası Birim Sistemi" (SI)'ye uyulmalıdır. Buna göre;

       g/l yerine g l-1

       mg/ l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır.

       Yüzde ifadeler açıklayıcı olmalıdır. Örneğin %3 yerine  %3 (w/v), %3 (v/v),

%3 (w/w) gibi